یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

برگزاری اردوی جهادی میز خدمت با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید حججی شهرداری منطقه 4 در مسجد امام حسن مجتبی منطقه اسکان

برگزاری اردوی جهادی میز خدمت با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید حججی شهرداری منطقه 4 در مسجد امام حسن مجتبی منطقه اسکان

.