گزارش تصویری مراسم معنوی زیارت عاشورا و سخنرانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید محمدعلی الله دادی به میزبانی پایگاه شهید الله دادی شهرداری منطقه سه در نمازخانه شهرداری منطقه سه1397/10/27

گزارش تصویری مراسم معنوی زیارت عاشورا و سخنرانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید محمدعلی الله دادی به میزبانی پایگاه شهید الله دادی شهرداری منطقه سه در نمازخانه شهرداری منطقه سه1397/10/27

.