مراسم پر فیض دعای توسل و نشست فرهنگی بصیرتی حلقه های صالحین - آذر ماه

مراسم پر فیض دعای توسل و نشست فرهنگی بصیرتی حلقه های صالحین - آذر ماه

دوشنبه 97/09/19 به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج امام سجاد (ع) سازمان حمل ونقل بار و مسافر در نمازخانه شهرداری مرکز