مراسم پر فیض دعای توسل و نشست فرهنگی بصیرتی حلقه های صالحین

مراسم پر فیض دعای توسل و نشست فرهنگی بصیرتی حلقه های صالحین

 سه شنبه 97/08/01  به میزبانی پایگاه شهید زارچی پور شهرداری منطقه 1 در نمازخانه شهرداری مرکز