یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

كوهپيمايي بسيج به مناسبت روز زمين پاك همراه با پاكسازي كوهستان به ميزباني پايگاه شهيداسلامي سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد