برگزاری جلسه آموزشی رانندگی تدافعی با همکاری پلیس راهور

برگزاری جلسه آموزشی رانندگی تدافعی با همکاری پلیس راهور


برگزاری جلسه آموزشی رانندگی تدافعی با همکاری پلیس راهور

جلسه آموزشی رانندگی تدافعی با همکاری پلیس راهور با حضور کارشناسان و بسیجیان پایگاه مقاومت احمدی روشن سازمان فاوا شهرداری یزد برگزار گردید.