برگزاری اردوی جهادی میز خدمت با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید حججی شهرداری منطقه 4 در مسجد امام حسن مجتبی منطقه اسکان

برگزاری اردوی جهادی میز خدمت با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید حججی شهرداری منطقه 4 در مسجد امام حسن مجتبی منطقه اسکان

.